Scan Lamps personvernerklæring

Scan Lamps verner om dine personlige opplysninger. Denne personvernserklæringen forklarer hvordan Scan Lamps samler inn og anvender personopplysninger. Ved spørsmål omkring integritets- og personvern, vennligst ta kontakta med oss på telefon 38 13 71 00.

Når dere kontakter oss for å kjøpe et produkt eller tjeneste aksepterer du vår personvernserklæring og vår behandling av dine personopplysninger. Du godkjenner også at Scan Lamps bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende deg informasjon.
For å kunne tilby deg våre tjenester og produkter behøver vi behandle dine personopplysninger som beskrevet under. Vi gjør det med størst mulig hensyn til ditt personvern.

Innsamling og bruk av data
Denne personvernserklæring dekker data som samles inn online og offline, inklusive personopplysninger som kan bli samlet inn gjennom flere ulike kanaler, som websider, sosiale medier, kontakt per telefon, mail og på arrangementer/messer. Vi kan komme til å kombinere personopplysninger som samles in på en måte med personopplysninger som samles inn på en annen måte.

Informasjon du gir til oss
Du kan direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv og din bedrift på ulike måter, som når du gjør en henvendelse på et av våra produkter, når du bestiller fra vår hjemmeside, melder deg på vårt nyhetsbrev, samspiller på våra sosiale medier, kjøper produkter eller når du kontakter oss per mail, brev eller telefon. Denne informasjonen kan være:
Person- og kontaktinformasjon Navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-post adresse, mobiltelefonnummer, etc.
Betalingsinformasjon Faktura informasjon, bankkontonummer etc.

Informasjon vi samler om deg
Når du kommer i kontakt med oss kan vi samla informasjon om (obs! Vi samler ikke alltid inn all data som beskrevet under)

Person- og kontaktinformasjon som navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-post adresse, mobiltelefonnummer og posisjon i bedriften.
Information om produkter/tjenester detaljer angående de produkter du har kjøpt eller vist interesse for å kjøpe.
Finansiell informasjon eventuelle kreditter, gjeld eller negativ betalingshistorikk
Historisk informasjon tidligere kjøp, betalings-og kredithistorikk
Enhetsinformasjon for. ek. IP-adresse, språkinnstillinger, webleser innstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
Geografisk informasjon din geografiske plassering.
Informasjonen du gir oss, informasjonen vi samler om deg samt informasjon om produktene og den finansielle informasjonen er generelt sett nødvendig for å inngå et kontraktsforhold med oss. Mens den øvrige informasjonen vi samler inn generelt sett er nødvendig for andre formål som beskrevet under.

Hva gjør vi med informasjonen?

Oppdatere, utfører og forbedrer våre tjenester. All data brukes for å oppdatere, utføre og forbedre våre tjenester. Scan Lamps behandler personopplysninger for følgende forhold basert på følgende juridiske grunner.

 

Formål med behandlingen

 

Rettslig grunnlag for behandlingen

” hvorfor er behandlingen nødvendig”

Bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger.

Utføre våre kontraktrettslige forpliktelser overfor deg

Å oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder og leverandører, samt å gi våre kunder og andre interessenter informasjon, produkter og tjenester.

Utføre våre kontraktrettslige forpliktelser overfor deg

For å sikre at innholdet presenteres effektivt for deg og enheten din.

Utføre våre kontraktrettslige forpliktelser overfor deg 

For å gjennomføre risikoanalyse, unngå svindel og risikostyring.

Følg gjeldende lovgivning og andre legitime interesser.

Å overholde gjeldende lovgivning som for eksempel hvitvasking og regnskapsloven

Følg gjeldende lovgivning

 Hvem kan vi dele informasjonen med?
For å oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder og andre interessenter, kan vi overføre eller dele informasjonen med tredjeparter som leverandører eller underleverandører, autoriserte forhandlere og distributører eller tjenesteleverandører. Vi tar alle rimelige juridiske tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene håndteres trygt og med tilstrekkelig grad av beskyttelse ved overgang til eller deling med slike tredjeparter.

Myndigheter
Vi kan gi nødvendig informasjon til de relevante myndighetene dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov eller hvis du har avtalt å gjøre det.

Hva vi ikke vil gjøre med dataene.
Scan Lamps vil ikke selge den innsamlede informasjonen til tredjepart.

Hvor behandler vi informasjonen din?
behandler dataene i EU / EØS. Scan Lamps tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene håndteres trygt og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvor lenge lagrer vi dataene?
Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for å møte formålet som dataene ble samlet inn for, eller for å oppfylle våre forpliktelser og så lenge det kreves av lovbestemte lagringstider, spesielt med hensyn til regnskapsbehov.

Dine rettigheter til tillgang, utbedring og sletting

Rett til å få tilgang til data. Du har rett til å kreve en kopi av informasjonen Scan Lamps har om deg og verifisere informasjonen vi har om deg.
Rett til utbedring. Du har rett til å rette feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.
Rett til å bli slettet (”retten til å bli glemt”). Du har krav på å slette dine personopplysninger for de tilfellene der dataene ikke lenger er nødvendige for det formål det ble samlet inn. Det kan imidlertid være lovlige forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette deler av dataene. Disse forpliktelsene kan komme fra regnskaps- og skattelovgivning. Det vi gjør er da å blokkere dataene vi må lagre, fra å bli brukt til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser.

Cookies og liknende teknikker
Scan Lamps bruker informasjonskapsler på vår side for å levere en brukervennlig online opplevelse. Les mer om vår informasjonsteknologi på scan-lamps.no/cookies/.

Kontakta oss
Scan Lamps med organisasjonsnummer 953 832 488 har sitt hovedkontor i Dalanev 53, 4673 KRISTIANSAND S. Kontakt oss på telefon 38 13 71 00 hvis du har spørsmål angående vår personvernpolicy eller denne personvernpolitikken.

Personvernserklæringen ble oppdatert sist 17 mai 2018.

 

 

Personvernerklæring for kunder til Byggma ASA


Personvernerklæring
Byggma ASA har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter GDPR og at vi sikrer deres integritet.

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i GDPR (gjeldende fra 25. mai 2018).

 

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:

Personopplysninger:
Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse og epostadresse) og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person.

De registrerte:
De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder, kontakter osv.)

Behandling:
Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

For eksempel: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig:
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlings­ansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler:
Databehandler er de som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger
Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven.

 

Hvilke typer personopplysninger som behandles
Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger
Byggma ASA er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Byggma ASA,                                                          Epostadresse: gdpr@byggma.no    

                                                                               

Personvernerklæring for kunder av Byggma ASA med datterselskaper

 

Hvordan vi henter inn dine opplysninger:

Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov.

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Kameraovervåkning i våre lokaler er tydelig skiltet og skjer i tråd med bestemmelsene i personopplysningsforskriften.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

 

 

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Opplysningene setter oss i stand til å utfylle våre forpliktelser i kundeforholdet.

Vi benytter personopplysningene til disse formålene:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og leveranse av varer og tjenester
  • Leverandøradministrasjon, mottak av varer
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • HMS

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler nødvendig informasjon med egne ansatte som har formålstjenlig behov for å kunne registrere deg i nødvendige portaler/systemer. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig revisjon, eller etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

 

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine person­opplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.

 

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

 

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.

Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.

 

X

Dette nettstedet benytter cookies. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at vi kan opprette cookies i din nettleser.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen.
Les mer om cookies | Les vår personvernerklæring